Nederlands Bureau Competentie-Examens

Zekerheid door objectiviteit

" Vraag nooit de slager zijn eigen vlees te keuren" . Een absolute waarheid. Wilt u zeker weten of kennis, vaardigheid of attitude in uw organisatie in voldoende mate is aangebracht? Kies dan voor de objectieve toetsing via NBCE.

Bewaak uw investering

Elke HR professional weet dat scholing en training noodzakelijk maar kostbaar is.

Wij helpen u door vooraf de kwaliteit (en het te verwachten rendement) in te schatten van de betreffende scholing. Zo kunt u een betere onderbouwing geven van uw investering.

Producten en diensten

Het Nederlands Bureau Competentie- Examens heeft een scala aan producten en diensten rondom het objectief vaststellen van competenties bij mensen en het bepalen van de effectiviteit en dus de kwaliteit van gevoerd onderwijs.

WIE DURFT?