Producten en diensten

Toetsen en examineren

De basis van NBCE zijn producten rondom valide toetsing, evaluatie en afsluiting. Theoretisch en praktisch. Hiertoe ontwikkelt zij op verzoek objectieve toetsingsproducten en neemt deze af. Na behaald resultaat conform de overeengekomen slagingsnorm (cesuur) en geldigheidsduur verstrekt en beheert NBCE de bijbehorende diploma's en of certificaten.

 

Branche organisaties, opleidingsinstituten en bedrijfsscholen

Branche organisatie zijn per definitie partijen die opleidingseisen stimuleren en reguleren. Uw organisatie bepaalt maar NBCE staat u als partner bij in het gehele traject van termenontwikkeling, ordening en onderhoud van uw kwalificatiestructuur, examinering (ontwikkeling, organisatie en afname) en evaluatie. Mail ons en we komen graag in contact.

 

Wilt u als opleidingsinstituut of bedrijfsschool cursussen of trainingen met meerwaarde verzorgen en wilt u ook op de meest objectieve manier uw kwaliteit beheersen en aantonen? Wilt u gebruik maken van reeds bestaande toets- en examenproducten? Ook dat kan. Neem contact met ons op om vrijblijvend te vernemen hoe we u kunnen helpen.


Effectiviteitsonderzoek

Bedrijfsopleidingen zijn nuttig en vaak zelfs noodzakelijk.

Soms is het voldoen aan wettelijke eisen een reden. Maar een gezonde organisatie leidt vooral op om mensen mee te laten groeien met de ontwikkelingen in haar branche of werkveld.

 

Hoe nuttig ook, bedrijfsopleidingen zijn een hele investering en zeer belangrijk voor de performance (rendement) van uw organisatie. Dat betekent dat u de allerhoogste eisen moet stellen aan de uitvoering en het resultaat.

 

Laat de slager niet zijn eigen vlees keuren!

Eigenlijk heel raar om scholing in te kopen en het uitvoerend bureau zelf de evaluatie / toetsing te laten doen.

NBCE helpt u vooraf met het beoordelen van de eindtermen of leerdoelen en achteraf met een onafhankelijke toetsing. Zo heeft u een onafhankelijke meting of u met uw (beoogde) bedrijfsopleiding (of - cursus) datgene hebt gekregen waar u voor betaalt. En misschien nog belangrijker; dat uw medewerkers inderdaad die nieuwe competenties in voldoende mate hebben verworven. Deze dienst is uit te breiden met effectiviteitsonderzoeken na verloop van tijd (beklijvingsonderzoek). Maar ook bijvoorbeeld nog voordat u leerdoelen formuleert door een diagnostisch onderzoek te doen bij uw medewerker, afdeling of team!

 


Advies en ondersteuning

U weet als organisatie dat scholing nodig is maar het is lastig om de scholingsvraag helemaal helder te krijgen? Waar leiden we voor op, hoe en wat vragen we als ervaring en voorkennis? Zomaar wat relevante overwegingen die wel heel bepalend zullen zijn voor de effectiviteit van uw scholing. Door inschakeling van NBCE professionaliseert uw hele organisatie. Ook voor u hebben we een maatpakket! Mail ons voor contact.