Protocol gegevensverwerking door NBCE                                     versie: 25 mei 2018

 

Dit protocol is van toepassing op de examenactiviteiten van Stichting Nederlands Bureau Competentie-Examens (hierna NBCE) en of de door haar, in het kader van examinering, tewerk- of aangestelde(n).

Waarom gegevens afstaan?

NBCE heeft gegevens nodig om uw certificaat of diploma te personaliseren. De persoonsgegevens moeten in hun samenstel voldoende en dermate uniek zijn dat zonder twijfel vast te stellen is door belanghebbende partijen wie de rechtmatige houder is van betreffend waardedocument.

Daarnaast zijn ‘normale’ NAW gegevens nodig voor bezorging en of contact over uw examen en of certificaat/diploma. Tot slot kunnen wij uw gegevens gebruiken om u en of uw werkgever te attenderen op verloop van de geldigheidstermijn.

Welke gegevens worden vastgelegd?

·         Data; inschrijving/ examenafname

·         Achternaam en voorletter(s)

·         Adres, postcode en woonplaats

·         Geboortedatum & geboorteplaats

·         Werkgever en vestigingsplaats (optioneel indien relevant)

Hoelang slaan wij uw gegevens op?

In geval van behalen van uw diploma of certificaat;

De opslagtijd van uw gegevens is conform de geldigheidtermijn van uw certificaat of diploma vermeerderd met 1 kalendermaand.

In geval van aanmelding voor een opleiding en of examen; zolang als nodig is om u uit te nodigen en aan te melden/in te schrijven en afnemen van het betreffende examen.

 

Recht op “vergetelheid” en inzicht.

Conform de privacy wetgeving kunt u te allen tijde aan NBCE verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit haar administratie aan welk verzoek zij per ommegaande gehoor zal geven. De consequentie hiervan is dat tegelijkertijd uw certificaat zal vervallen omdat vanaf dat moment de authenticiteit van betreffend document door ons niet meer gegarandeerd kan worden.

Indien u wilt vaststellen welke gegevens van u bij NBCE zijn vastgelegd kan dit op schriftelijk verzoek aan u persoonlijk worden gecommuniceerd.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Fysiek/ Digitaal op een met wachtwoord beveiligde plaats.